Obiect

Obiectul protocolului vizează:

– Promovarea reciprocă a celor doi parteneri, precum și dezvoltarea unor programe și activități comune cu implicații puternice la nivel social.

– Susținerea în comun a unor campanii de educare a clienților/beneficiarilor.

– Susținerea creșterii calității nivelului profesional al angajaților membrilor celor două asociații prin programe și cursuri de specialitate.

– Organizarea de evenimente de interes comun, conferințe, expozitii etc.

Modalități de realizare a colaborării

Partenerii pot folosi siglele în documentele pe care le realizează în cadrul diverselor programe întreprinse, putând face totodată mențiunea că programul respectiv se desfașoară sub auspiciile celor doua asociații.

Părțile vor înființa canale comune de informare și de promovare a programelor și activităților comune pe care le desfașoară.

Totodată, vor organiza seminarii, expoziții, conferințe în vederea implementării programelor ce sunt realizate de către cele două părți, precum și a imaginii acestora, la nivelul întregii societăți.

La acest ultim punct, trebuie notat succesul organizării anuale în parteneriat, în ultimii ani, a Conferinței Naționale de Analiză de Risc.

Parteneri:

A.R.T.S. – Asociaţia Română pentru Tehnică de Securitate – este o organizaţie apolitică, non-guvernamentală şi non profit, care promovează şi protejează interesele membrilor săi, asigurând reprezentarea lor în raporturile cu autorităţile publice, alte asociaţii, diferite instituţii şi organisme.

Înființată în anul 2013, Asociația Națională a Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică din România (ANERSFR) este unica asociație de profil, organizația care a pus bazele Codului Etic al profesiei și a devenit vocea reprezentativă a evaluatorilor de risc la securitate fizică.

ANERSFR are scopul principal de a promova şi proteja interesele specifice persoanelor juridice care au ca obiect de activitate evaluarea riscurilor la securitatea fizică.